skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Är kylsystemet miljövänligt nog? Skärpta regler för användningen av köldmedier påverkar val och underhåll av kylanläggningar

Den så kallade F-gasförordningen är en lagförändring som innebär nya och skärpta regler i EU för försäljning och användning av fluorerande växthusgaser, som bland annat används i kylsystem, samt nya regler för underhåll och läckagekontroller.

F-gaserna har en stark påverkan på växthuseffekten och med andra ord på jordens klimat. Genom att minska på användningen av gaserna och ersätta dem med mer naturliga köldmedier, exempelvis ammoniak, kolväten och koldioxid med lågt GWP-värde (Global Warming Potential factor) beräknas de årliga utsläppen minska med två tredjedelar fram till år 2030.

Jag har en kylanläggning, vad behöver jag göra?

Förändringarna införs gradvis. Förutom begränsningar i användning kommer nya villkor för försäljning av produkter innehållande F-gaser, samt regler för successiv nedtrappning av den årliga användningen av F-gaser.

Från och med år 2030 är användning av gaserna förbjuden. För innehavare av kylanläggningar påverkar det här såväl användning som tillgång, förklarar Benny Mörk på VVS & Värmeteknik.

– Allt förbjuds inte direkt men år 2030 kommer snabbt emot och det är smart att vara förutseende och redan nu börja fundera på byte av antingen köldmedium eller kylanläggning. Redan idag är importen av gaser begränsad och vissa gaser med högt GWP-värde är helt förbjudna. När tillgången på gaserna minskar och blir svårare att få tag i stiger också priserna, vilket gör att anläggningen kan bli dyr i drift.

Byter man kylsystem nu lönar det sig att fundera på vilka alternativ som finns, för att försäkra sig om att det inte blir obrukbart om några år då tillgången på gaserna minskar för att till slut försvinna helt. Ersättande alternativ till gaserna finns på marknaden och utvecklingen pekar mot mer naturliga köldmedier.

– I vissa fall kan det räcka med att byta ut gasen till något som är mera lämpligt enligt nuvarande standarder. Vi kartlägger inledningsvis behovet för att se om ersättande alternativ till gasen finns, eller om det vore bäst att modernisera och installera ett nytt system. Utifrån det kan vi föreslå en lämplig lösning.

Glöm inte granskningen – det vinner både du och miljön på

Kravet på läckagekontroll av anläggningar baseras i fortsättningen på mängden köldmedium men bör i regel göras årligen. En läckande anläggning behöver åtgärdas direkt för att påfrestningen på miljön – och plånboken – ska bli så liten som möjligt. Läcker det så är också förbrukningen större och därför är en fungerande anläggning alltid den mest kostnadseffektiva.

VVS & Värmeteknik utför periodvisa underhåll, läckagegranskningar och lagstadgade tryckanläggningsgranskningar av kylanläggningar och ställer upp också med kort varsel vid plötsliga felsituationer. Hos oss har miljöfrågan hög prioritet, både vad gäller den egna verksamheten och att sprida kunskapen till kunderna, för att på så vis öka kännedomen om vad man kan och bör göra för att minska sin klimatinverkan.

– De naturkatastrofer som drabbar oss är ett av många tecken på att något är galet. Miljön och att minska på utsläppet av växthusgaser är något som både konsumenter och företag behöver ta ansvar för.

Effektivt och hållbart även efter år 2030 – vi hjälper dig hitta den bästa lösningen för dina behov

Oavsett om det handlar om ersättande köldmedium eller ett nytt system så krävs behörighet inom kylbranschen för att hantera, installera och serva kylanläggningar. En behörig kylexpert vet vilka alternativ som finns och hjälper dig att välja rätt lösning med hänsyn till F-gasförordningen och dina kriterier.

En fullständig övergång till naturliga köldmedier sker inte över en natt. Utveckling av kylteknik och modernisering av gamla system kommer att ta många år.

– Kundens behov och för vilket ändamål kylsystemet används är fortsättningsvis utgångspunkten för valet av anläggning och köldmedium. Krav på kvalitet och mängden köldmedium sätter ändå ramarna för vilka alternativ man har att välja mellan.

Behöver du mer information om förändringarna, eller hjälp med att välja och granska kylanläggningen?

Kontakta oss så hjälper vi dig att planera och dimensionera ett system som är både kostnadseffektivt och miljövänligt!

Läs mer om förordningen och skyldigheter för innehavare av kylanläggningar på miljöförvaltningens sidor: Fluorerande växthusgaser