skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Byggnadsår och byggnadsteknik påverkar husets energieffektivitet – Acosta hjälper dig att välja rätt värmesystem för ditt hus

Vilken värmekälla som passar ditt hus bäst beror bland annat på byggnadsteknik och isolering, vilket varierar mycket mellan olika tidsperioder.

– Ett hus från 1930- eller 1940-talet är ganska energikrävande i jämförelse med moderna hus, även när huset i fråga har genomgått en större renovering och tilläggsisolerats. När vi ger råd i sådana här frågor tar vi därför alltid isoleringsgraden i beaktande, säger Sebastian Österblad, vd på Acostas dotterbolag VVS & Värmeteknik Vasa.

Han betonar att alla värmesystemslösningar har både praktiska och ekonomiska för- och nackdelar. Här nedan behandlas bergvärme, luftvattenvärme och frånluftsvärme.

Håll jämn temperatur året om med hjälp av bergvärme

Bergvärmepumpar som värmekälla har använts i över 25 år i Finland, och de senaste 15 åren har användningen ökat markant.

– Bergvärmepumpen är det värmesystem som vi installerar allra mest. Den passar de flesta hus och är ett bra val om man vill ha en långsiktig lösning och är beredd att göra en lite större investering. Det kostar en del att borra och skaffa bergvärmepump, men borrhålet är ju evigt och själva pumpen har en generell livslängd på 15–20 år. Tekniken utvecklas ständigt och många väljer därför att byta ut sin värmepump av äldre modell då den börjar trilskas, men mycket av det som krånglar går också att reparera.

VVS & Värmeteknik sköter hela bergvärmeprojektet och hjälper också kunden med åtgärdstillståndet för energibrunnen.

– Det finns klara regler för hur nära grannen eller andra byggnader på tomten borrhålet får vara. Vi hjälper kunden att märka ut var vi har tänkt borra. Kunden skickar sedan in dokumentet till kommunen och när förslaget har fått grönt ljus kan vi påbörja vårt praktiska arbete.  

Jord- och sjövärme fungerar på samma sätt som bergvärme – inomhusenheten är densamma, men energikällan byts ut.

– Om man väljer jordvärme ersätts borrhålet med en markslinga som grävs ner på en meters djup. Har man en egen åker intill huset och tillgång till en grävmaskin kan det vara ett bra alternativ, men för många blir det både svårt och dyrt, säger Österblad.

Sjövärme fungerar på samma sätt, men då förankras slingan i stället i havsbotten. Både jordvärme och sjövärme ger ungefär samma stabila temperatur som bergvärmen.

Luftvattenvärmepumpen är ett bra alternativ på områden där borrning inte är möjlig

Luftvattenvärmepumpen består av en inre och en yttre enhet, där den yttre enheten lite förenklat kan sägas motsvara bergvärmens borrhål.

– Eftersom temperaturen varierar utomhus är luftvattenvärmepumpen som värmekälla inte lika stabil som bergvärmepumpen. Om det är 15 minusgrader utomhus är den luft som används i luftvattenvärmepumpen också 15 minusgrader, medan temperaturen i borrhålet alltid ligger på en jämn temperatur på till exempel 1–2 grader, förklarar Österblad.

Luftvattenvärmepumpen ligger i samma prisklass som bergvärmepumpen och förväntas hålla lika länge, det vill säga omkring 20 år. Den är mer vanligt förekommande söderut, både i övriga Europa och i huvudstadsregionen, där Acosta också verkar under namnet LämpöDiileri. Anledningen till att luftvattenvärmepumpen fått större genomslag i dessa trakter stavas, förutom ett aningen mildare klimat, byråkrati och ekonomi.

– Södra Finland och särskilt Helsingfors är tätt befolkat, och det är därför utmanande att få till ett borrhål på rätt plats, och både den byråkratiska processen och själva ingreppet är markant dyrare än i Österbotten, säger Österblad.

Det finns dock också anledning för österbottningar att överväga luftvattenvärmepumpen som ett alternativ.

– Om ens tomt ligger på ett grundvattenområde är det förstås inte möjligt att borra i marken. Då kan luftvattenvärmepumpen vara en likvärdig lösning.

I ett litet egnahemshus är en frånluftsvärmepump en förmånlig lösning

Ett modernt och energisnålt egnahemshus av mindre storlek ställer mindre krav på värmesystemet. Därför kan en frånluftsvärmepump vara ett alternativ att överväga, särskilt om man är prismedveten.

Frånluftsvärmepumpen tar tillvara inomhusluftens energi för att förse hemmet med värme, varmvatten och ventilation. Den kan således ge ett behagligt inomhusklimat med en relativt låg energikostnad, med betoning på relativt:

– Kompressorn i en frånluftsvärmepump är oftast inte så kraftfull, vilket gör att det går åt en del elektricitet vid uppvärmning, men å andra sidan är den mycket billigare än de andra värmesystemen jag tagit upp.

En frånluftsvärmepump kostar ungefär 8000 euro inklusive installation, medan både bergvärmepumpen och luftvattenvärmepumpen innebär en total kostnad på cirka 20 000 euro.