skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Efterfrågan på luftvärmepumpar för kylning ökar stadigt – nu är det hög tid att beställa svalka inför sommarens heta dagar

Acosta Group är en stadigt växande företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom fastighetsteknik. Koncernen består i dagsläget av moderbolaget Acosta Group, VVS & Värmeteknik och Kylteknik Vasa.

Lagändring möjliggör kylande luftvärmepump i höghuslägenheter

De senaste åren har Acosta sett en ökning i antalet installationer av luftvärmepumpar för kylning i höghuslägenheter. En lagändring som trädde i kraft år 2021 gav nämligen aktieägare rätt att installera luftvärmepump på sin balkong. Ägaren ska i förväg göra en skriftlig anmälan till husbolaget, eftersom en installation av luftvärmepump kräver vissa ingrepp i ytterväggen.

Bestämmelserna inom olika husbolag kan variera. Det kan finnas vissa krav på anläggningen, till exempel vad gäller ljudnivå, eller så har man tillsammans gjort upp regler för när luftvärmepumpen får vara i gång, säger Roland Westerback, enhetschef på Acostas kylenhet.

Det här är inget gör-det-själv-projekt utan monteringen av en luftvärmepump ska göras av en servicemontör med elrättigheter och tillstånd för hantering av kylmedel. Dessutom ska montören vara listad i TUKES register. När installationen görs på rätt sätt minskar risken för framtida problem.

– I och med att det är väldigt varmt bildas kondens på inomhusenheten när luften kyls ner. Denna fukt måste ledas vidare till ett avlopp eller uppsamlingskärl och uppsamlingskärlet i sin tur måste tömmas regelbundet. Om det här inte sköts på rätt sätt kan kostsamma fuktskador uppstå.

Luftvärmepumpar som installeras för kylning kan, och ska, inte användas för uppvärmning av bostaden.

– Lagändringen gäller uttryckligen luftvärmepumpar som installeras för att kyla höghuslägenheter. De luftvärmepumpar som installeras för detta ändamål kan inte användas som värmekälla i lägenheten under resten av året.

Många söker ökad boendekomfort när somrarna blir varmare

Lagändringen är kanske en del av anledningen till det ökade intresset för luftvärmepumpar hos lägenhetsägarna, men vädret är en annan. Under sommaren 2022 installerade Acosta cirka 70 luftvärmepumpar för kylning i just höghuslägenheter.

– Somrarna blir allt varmare och många vill ha ökad boendekomfort. Vi sålde slut på luftvärmepumpar när lagändringen kom år 2021, men vi såg också en stor ökning förra sommaren.

För den som vill kunna svalkas sig under en luftvärmepump i sommar är det hög tid att lägga in en beställning i mars-april. Leveranstiden ligger på omkring 3–4 veckor, men själva installationen går fort – Westerback och hans montörer hinner installera flera luftvärmepumpar per dag.

Utrymmesmässigt får man vara beredd på en nedskärning.

– När man installerar en luftvärmepump försvinner det en solstol från balkongen i och med uteenheten, men i stället får man ett nytt bord för kaffekoppen, konstaterar Westerback skämtsamt.


Intresserad av att skaffa en kylande luftvärmepump? Kontakta oss!