skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

En samarbetspartner att lita på i vått och torrt – VV-Kuivaus och VVS & Värmeteknik har gemensamma projekt och värderingar

VV-Kuivaus Oy är expert på kartläggningar och reparationer i anslutning till fukt- och brandskador. Till företagets styrkor hör en lång erfarenhet inom vattenskadesanering och möjlighet att erbjuda heltäckande service, tack vare ett brett nätverk av underleverantörer. Dammhantering prioriteras högt i företaget, eftersom en stor del av jobbet utförs i människors hem. Företaget är verksamt i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland och erbjuder sina tjänster på både finska och svenska.

Samarbetet med VVS & Värmeteknik fick sin början 2015 och har fortsatt växa och utvecklas sedan dess. Företagen har växt mycket under tiden de jobbat tillsammans och fått draghjälp av varandra, säger Simon Gäddnäs, ansvarig arbetsledare på VV-Kuivaus. Till Simons uppgifter hör bland annat att koordinera resurser för el och VVS i företagets projekt.

– Man kan säga att vi har växt upp tillsammans. Vi har ett tätt, ärligt samarbete som fungerar bra. Säger man åt Sebastian (Österblad) att något behöver göras så tar han tag i det direkt och ser till att det blir fixat, utan att jag behöver påpeka att det är bråttom.

Beroende på vilken typ av arbete som behöver utföras är VVS & Värmeteknik ofta med i flera olika faser av projektet. Läcker ett rör kan de behöva rycka ut med kort varsel och stänga av vattnet. När skadan kartläggs är de ofta med och filmar avloppsrören, medan rivnings- och återuppbyggnadsskedet handlar om att riva ut gammal inredning, dra nya rör och installera nytt. VVS & Värmeteknik fungerar också som konsulter ibland om VV-Kuivaus kartläggare behöver få ett utlåtande.

”VVS & Värmeteknik är anträffbara 24/7”

En underleverantör som kan sin sak och som gör det som kommits överens om är viktigt, säger Simon.

– Att hålla tidtabellen, komma när man lovat och göra ett bra jobb är saker vi förväntar oss av en underleverantör. Att kunna rycka ut med snabb varsel är också uppskattat. VVS & Värmeteknik är anträffbara 24/7 och rycker ut mitt i natten om det behövs, uppstår en akut vattenskada så kollar de inte vad klockan är först.

Att samarbetet fungerar så bra beror långt på att företagen står på samma värdegrund vad gäller pålitlighet, tillgänglighet och kundbemötande, tror Simon.

– Vi jobbar till 90 % i människors lägenheter och hem. Att underleverantören förstår att ta av sig skorna och gör ett snyggt arbete som uppfyller dagens krav är viktigt för oss. Det samma gäller språkkunnighet och att kunna kommunicera med kunden på båda inhemska språken. Det här är kriterier som vi själva jobbar efter och som också VVS & Värmeteknik uppfyller.

Målsättningen för den nybildade koncernen Acosta Group, som VVS & Värmeteknik ingår i, är att erbjuda omfattande tjänster inom fastighetsteknik. Simon ser fördelar med utvidgningen även för VV-Kuivaus del.

– I fortsättningen kan de hjälpa oss på ett bredare område, utöver VVS. Resurserna växer och kunskapen i företaget stiger när nya människor går med. Vårt arbete till stor del går ut på att lösa problem, så en underleverantör med mycket kunskap inom olika områden är värdefullt.

– Jag har framtidstro i företaget och dess utveckling. VVS & Värmeteknik har både kunskap, vilja att kämpa och göra ett bra jobb. Fortsätter de bara som hittills så kan de lyckas med allt.