skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Jaakko Salo och Sebastian Österblad

En yrkeskunnig VVS-partner garanterar entreprenören varaktiga och fungerande lösningar

VVS & Värmeteknik erbjuder byggföretag VVS-entreprenader, som vi på förhand förbereder oss för genom grundlig planering. Endast fackmän inom VVS-branschen får i uppdrag att åka till en projektarbetsplats. Tack vare ett gediget kunnande säkerställer vi en god kvalitet på utfört arbete, ett snyggt resultat och korrekt utförda VVS-lösningar som håller över tid och för användning.

— Hos oss arbetar endast utbildade rörmokare och deras yrkesskicklighet bygger på både teori och arbete som de lärt sig i praktiken. Vi använder inga hjälpredor, utan vi satsar på kompetens och därmed på en god kvalitet på utfört arbete och ett bra slutresultat. Vi utför installationsarbetena så att de tål långvarig användning och slitage och motsvarar den kvalitet som entreprenören vill erbjuda sin slutkund, säger Sebastian Österblad, enhetschef för VVS-arbeten och service på VVS & Värmeteknik.

Koordination och kommunikation mellan alla parter

De veckovisa arbetsplatsmötena har väldigt stor betydelse för hur projekten framskrider. Genom bra kommunikation och samarbete kan man undvika missförstånd och förseningar.

— Planeringen vi gör tillsammans med arbetsledarna är A och O. Vi tar också tag i akuta händelser genast ifall det dyker upp utmaningar på arbetsplatsen, och på det sättet får vi projektet att hela tiden gå framåt.

Eftersom flera underleverantörer befinner sig på plats samtidigt, är tidtabellen pressad. Det är något VVS & Värmeteknik förbereder sig för genom god planering. Det finns alltid en kontaktperson på plats som koordinerar projektet och ser till att helheten är under kontroll.

Enbart enskilda personers kompetens räcker ändå inte, utan ett tidtabellsenligt slutresultat uppnås tack vare ett sömlöst samarbete inom det egna teamet.

Stöd av ett omfattande nätverk av intressenter

Entreprenörer vill vara säkra på att en underleverantör förmår utföra arbete också i exceptionella situationer. På VVS & Värmeteknik förbereder man sig för det här genom god planering. I sådana speciella situationer arbetar man enligt en färdigt uttänkt process och tar vid behov hjälp av sitt omfattande nätverk av intressenter.

— När vi offererar projekt, förbereder vi oss genom att se till att vi har tillräckligt med yrkeskunnig personal tillgänglig. Dessutom kan vi i exceptionella situationer använda oss av lokala specialister inom branschen, som vi sen många år tillbaka vet är kompetenta.

Fulländat arbete från början till slutrapporter

Ändamålsenliga verktyg garanterar att arbetet går smidigt. Däremot ansvarar varje medarbetare själv för att slutresultatet blir snyggt. Vår personal låter inte någon annan städa när de är klara på en arbetsplats, utan alla städar upp efter sig själva. Alla ritningar hålls uppdaterade så att de kan användas senare när man behöver utföra underhåll.

Kvaliteten på arbetet tillkommer som ett resultat av helheten, där varje skede i processen är genomtänkt från början till slut. Företaget garanterar att kunder och användare får hållbara lösningar, som fungerar till och med i åratal.

Läs mer om våra VVS-lösningar