skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Ett serviceavtal gör det enkelt för disponenten att förbättra fastighetens energieffektivitet och undvika kostsamma skador

Acosta Group är en stadigt växande företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom fastighetsteknik. Koncernen består i dagsläget av moderbolaget Acosta Group, VVS & Värmeteknik och Kylteknik Vasa.

Det är lätt att teckna ett serviceavtal – och den första kontrollen är kostnadsfri

Förebyggande underhåll är en viktig aspekt av fastighetsunderhåll. Genom att ta hand om fastigheten på ett effektivt sätt kan man både höja boendekomforten och undvika omfattande och kostsamma skador. Acosta hjälper disponenter och husbolag att få till den regelbundna servicen genom att erbjuda dem möjligheten att teckna ett serviceavtal.

– Ett serviceavtal anpassas alltid efter de behov som finns. Alla hus är olika, men storlek och ålder är avgörande faktorer, säger Sebastian Österblad, vd på VVS & Värmeteknik Vasa.

Större fastigheter behöver i allmänhet mer frekvent service, medan nyare hus ofta klarar sig med mindre underhåll. Där kan det i stället röra sig om regelbundna filterbyten. En underhållsservice kan inkludera en mängd olika uppgifter som att kontrollera rörledningar och ventilation. Om man till exempel upptäcker en läcka i rörsystemet är det viktigt att åtgärda problemet snabbt för att undvika omfattande fuktskador.

Processen för att teckna ett serviceavtal är mycket enkel.

– Disponenten kontaktar oss oftast per mejl eller telefon. Inledningsvis vill vi förstås ha grundläggande information om husbolaget, vilket uppvärmningssystem man använder och hurudan service som gjorts tidigare i fastigheten.

Därefter gör Österblad och hans anställda en genomgång av objektet innan de gör upp ett anpassat avtal. Den första kontrollen är alltid kostnadsfri.

Acosta hjälper disponenter och husbolag att öka energieffektiviteten

En regelbunden underhållsservice kan också förbättra husets energieffektivitet. Många radhus använder till exempel fortfarande olja som uppvärmningssystem trots att det finns många mer energieffektiva alternativ. Genom att se till att fastighetens värmesystem fungerar korrekt kan man minska energiförbrukningen och därmed också spara pengar på lång sikt.

– En person tog kontakt med oss för att hen upplevde att temperaturen i lägenheten var alltför hög. De andra boende i höghuset verkade ha samma problem, men ingen hade undersökt saken på många år. Det visade sig till slut att det fanns en trasig ventil i källaren, berättar Österblad.

Efter att problemet hade åtgärdats kunde inomhustemperaturen i höghuset sänkas från 24 till 21 grader.

– Med hjälp av ett serviceavtal kan man upptäcka sådana problem i ett mycket tidigare skede och på så sätt spara en rejäl slant.