skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Acosta Group tarjoaa kehittymismahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä talotekniikan osaajille

Acosta Group on vakaasti kasvava yritysryhmä, jonka tavoitteena on olla talotekniikan kokonaisvaltainen kumppani. Tulevina vuosina keskitytään palveluiden kehittämiseen, ja tulevaisuuden suunnitelmissa on myös tarkoitus levittäytyä Vaasan ulkopuolelle. Tarve osaaville ja motivoituneille työntekijöille on sen vuoksi suuri.

Hyvät kehittymismahdollisuudet ja yhteiset aamiaispalaverit

Tällä hetkellä Acosta Group tarjoaa LVI-palveluita sekä kylmätekniikan ja lämpötekniikan palveluita. Kehitteillä on myös omat yksiköt sähköasennuksiin sekä LVI-suunnittelun. LVI & Lämpötekniikka Vaasa Oy:n toimitusjohtajan, Sebastian Österbladin, mukaan Acosta Group tarjoaa paljon mielenkiintoisia työtehtäviä monipuolisista talotekniikan työtehtävistä kiinnostuneille:

– Meillä on jo nyt laaja toiminta-alue, ja kasvamme jatkuvasti. Yrityksemme työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä, ja työtehtävät ovat monipuolisia. Jos innokkuutta ja kiinnostusta vain löytyy, niin täällä saa kyllä oppia ja päästä mukaan monenlaiseen touhuun.

Ilmapiiri työpaikalla on hyvä, ja siellä on helppo päästä työyhteisöön sisälle ja tutustua ihmisiin. Työpaikan yhtenäisyyteen panostetaan, ja sen rooli kasvaa yhä tärkeämmäksi yrityksen kasvaessa.

– Työntekijämme ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joten meille on erityisen tärkeää tavata toisiamme säännöllisesti. Syömme joka maanantai yhdessä aamiaista koko tiimin kanssa ja tiedotamme asioista, jotka jokaisen on hyvä tietää. Samalla työntekijöillä on mahdollisuus nostaa esiin heitä pohdituttavia asioita, ja yleensä siellä käydäänkin oikein hyviä keskusteluja.

Työpaikalla viihdytään, mistä kertovat muun muassa pitkät urat yrityksessä.

– Meillä on töissä väkeä, jotka ovat viettäneet meillä koko uransa. Monet ovat aloittaneet putkiasentajina ja työskentelevät nykyään työnjohtajina tai muissa vastuutehtävissä.

Suuri tarve huoltoasentajille – oikea asenne työhön ratkaisee

Yritys tarvitsee ensisijaisesti lisää huoltoasentajia toimintansa kaikille osa-alueille. Uusi tytäryhtiö Kylmätekniikka Vaasa Oy tarvitsee osaavia kylmäteknikoita ja -asentajia. Joka vuosi tarjotaan myös useita mahdollisuuksia tehdä oppisopimus ja harjoittelu yrityksessä. Österbladin mukaan moni ei ymmärrä, kuinka vaativaa asentajan työ on käytännössä.

– Työntekijöidemme oleellisimpia ominaisuuksia ovat itsenäisyys, vastuullisuus ja luotettavuus. Ihmisten kanssa työskentelyn on onnistuttava, ja asiakasta on kohdeltava hyvin. Oikea asenne ja halu tehdä hyvää työtä on kuitenkin kaiken a ja o – jos nämä ominaisuudet löytyvät, voi olla huoletta. Me pidämme huolen kyllä lopusta.

Yrityksen vahva kilpailukyky perustuu ensisijaisesti laadukkaaseen työn jälkeen ja hyvään toimitusvarmuuteen. Toiminta rakentuu pitkälti aikataulujen ympärille, ja tavoitteena onkin antaa asiakkaalle aina tarkka toimituspäivä. Oletuksena on, että kaikki työntekijät edustavat yritystä esimerkillisesti.

– Usein asiakkaat haluavat saman henkilön paikalle kuin edelliselläkin kerralla, mikä on hyvä merkki. Työhön on oltu siis tyytyväisiä. Se on myös tärkeää työmotivaatiolle ja vahvistaa työntekijöidemme ammattiylpeyttä.

Lue lisää:
Harjoittelijasta insinööriksi
Ryhdy Acosta-yrittäjäksi! Jaettu vastuu antaa enemmän aikaa ja parempia tuloksia
LVI & Lämpötekniikka on nyt Acosta Group, joka tarjoaa talotekniikan kokonaisratkaisut