skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Onhan kylmäjärjestelmäsi ympäristöystävällinen? Kylmäaineiden käyttöä koskevat tiukemmat säännöt vaikuttavat kylmälaitteiden valintaan ja huoltoon

Niin kutsuttu F-kaasuasetus on lakimuutos, joka sisältää EU:n uudet tiukemmat säännöt kylmäjärjestelmissä käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen myynnille ja käytölle sekä uudet säännöt kylmälaitteiden huoltoa ja vuototarkastuksia koskien.

F-kaasuilla on suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön ja siten maapallon ilmastoon. Vähentämällä näiden kaasujen käyttöä ja korvaamalla ne luonnollisemmilla kylmäaineilla, kuten ammoniakilla, hiilivedyillä ja hiilidioksidilla, joilla on matala GWP-arvo (Global Warming Potential), vuotuisten päästöjen arvioidaan vähenevän kaksi kolmasosaa vuoteen 2030 mennessä.

Omistan kylmälaitteen, mitä minun pitäisi tehdä?

Muutokset otetaan käyttöön vähitellen. Käyttörajoitusten lisäksi voimaan astuvat uudet ehdot F-kaasuja sisältävien tuotteiden myynnille sekä F-kaasujen vuotuisen käytön asteittaista lopettamista koskevat säännöt.

Vuodesta 2030 lähtien näiden kaasujen käyttö on kielletty. Kylmälaitteiden omistajien kohdalla tämä vaikuttaa sekä kaasujen käyttöön että saatavuuteen, kertoo Benny Mörk LVI & Lämpötekniikka Vaasa Oy:stä.

–  Kielto ei astu voimaan välittömästi, mutta vuosi 2030 lähestyy kovaa vauhtia ja siksi on fiksua ennakoida ja ryhtyä jo tässä vaiheessa miettimään joko kylmäaineen tai kylmälaitteen vaihtamista. Jo tällä hetkellä kaasujen tuontia rajoitetaan ja eräät korkean GWP-arvon omaavat kaasut on kokonaan kielletty. Kaasujen saatavuuden vähentyessä ja hankinnan vaikeutuessa myös hinnat nousevat, mistä johtuen laitteen käyttö voi tulla kalliiksi.

Jos haluat vaihtaa kylmäjärjestelmäsi nyt, kannattaa miettiä vaihtoehtoja, jottei järjestelmäsi muutu käyttökelvottomaksi muutaman vuoden kuluttua, kun kaasujen saatavuus vähenee ja loppuu lopulta kokonaan. Markkinoilla on saatavana korvaavia vaihtoehtoja kaasuille, ja kehitys menee kohti luonnollisempia kylmäaineita.

– Joissakin tapauksissa voi riittää, että kaasu korvataan nykystandardien mukaan sopivammalla aineella. Kartoitammekin aivan aluksi, onko kaasulle olemassa korvaavia vaihtoehtoja vai olisiko parasta nykyaikaistaa ja asentaa uusi järjestelmä. Tämän perusteella voimme ehdottaa sinulle sopivaa ratkaisua.

Älä unohda tarkastuksia – se hyödyttää sekä sinua että ympäristöä

Laitteiden vuototarkastuksia koskeva vaatimus perustuu jatkossa kylmäaineen määrään, mutta tarkastus on pääsääntöisesti tehtävä vuosittain. Vuotava laite on korjattava välittömästi, jotta ympäristöön – ja lompakkoon – kohdistuva kuormitus pysyy mahdollisimman pienenä. Laitteen vuotaessa myös energiankulutus suurenee. Toimiva laite on siksi aina kustannustehokkain.

LVI & Lämpötekniikka suorittaa kylmälaitteiden määräaikaishuoltoja, vuototarkastuksia ja lakisääteisiä painelaitetarkastuksia. Äkillisissä vikatilanteissa pääsemme paikalle myös lyhyellä varoitusajalla. Ympäristöasiat ovat etusijalla sekä omassa toiminnassamme että tiedon levittämisessä asiakkaille tietoisuuden lisäämiseksi siitä, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voidaan ja pitäisi tehdä.

– Meitä uhkaavat luonnonkatastrofit ovat yksi monista merkeistä siitä, että jotain on vialla. Ympäristö ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat asioita, joista sekä kuluttajien että yritysten on otettava vastuuta.

Tehokas ja kestävä myös vuoden 2030 jälkeen – autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun tarpeisiisi

Riippumatta siitä, onko kyseessä korvaava kylmäaine vai uusi järjestelmä, kylmälaitteiden käsittely, asennus ja huolto edellyttävät kylmäalan pätevyyttä. Pätevä kylmälaiteasiantuntija tuntee olemassa olevat vaihtoehdot ja auttaa sinua valitsemaan oikean ratkaisun F-kaasuasetuksen ja vaatimustesi mukaan.

Täydellinen siirtyminen luonnollisiin kylmäaineisiin ei tapahdu yhdessä yössä, vaan kylmäteknologian kehittyminen ja vanhojen järjestelmien nykyaikaistaminen vie vuosia.

– Asiakkaan tarpeet ja kylmäjärjestelmän käyttötarkoitus toimivat edelleenkin lähtökohtana laitteen ja kylmäaineen valinnassa. Kylmäaineen laatua ja määrää koskevat vaatimukset asettavat kuitenkin ne puitteet, mistä vaihtoehdoista valinta voidaan tehdä.

Tarvitsetko lisätietoa muutoksista tai apua kylmälaitteen valinnassa ja tarkastamisessa?

Ota yhteyttä, niin autamme sinua suunnittelemaan ja mitoittamaan järjestelmän, joka on sekä kustannustehokas että ympäristöystävällinen!

Lue lisää kylmälaitteen omistajien määräyksistä ja velvollisuuksista ympäristöhallinnon sivuilta: Fluoratut kasvihuonekaasut