skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Maalämpö tarkoittaa teknologiaa, jossa maahan tai vesistöön porataan tai upotetaan putkisto, jossa kiertää jäätymätöntä liuosta. Liuos lämpenee kiertäessään maan sisällä. Kylmäaineen lämpöenergia luovutetaan lämpöpumpun prosessin avulla käyttövesivaraajaan ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta sen sähkönkulutus on murto-osa suoran sähkölämmityksen määrästä. Asentamalla maalämpöjärjestelmä voidaan pienentää merkittävästi sähkönkulutusta. Maalämpö on myös ekologinen vaihtoehto, koska sen tuottama lämpöenergia on uusiutuvaa energiaa.

Olemme mitoittaneet ja toteuttaneet yli 200 maalämpöpumppuprojektia Pohjanmaan alueella. Asiakkaan kannalta yksi tärkeimmistä asioita on, että pumpun mitoitus tehdään oikein. Mitoitus tarkoittaa energialaskelman tekemistä, jossa valitaan oikean kokoinen lämpöpumppu ja porakaivon syvyys. Mitoituksessa lasketaan myös, miten paljon asiakas säästää maalämpöön siirtymisessä. Laskelma tehdään vertaamalla aiempaa kulutusta tulevaan kulutukseen. Tällä laskemalla voidaan myös määrittää, missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin. Maalämpöä ei voida toteuttaa jokaiselle tontille maaperän tai pohjavesialueiden vuoksi. Tällöin voimme toteuttaa ekologisen ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän.

Asiantuntemuksemme avulla asiakas saa optimaalisen kokoisen järjestelmän, jossa lämmöntuotto on riittävä, ei liian iso tai pieni. Jos lämpöpumppu on liian pieni, sähkönkulutus kasvaa, ja jos liian suuri, tehdään turhaan kalliimpi investointi kalliimpaan laitteeseen.

Olemme ammattitaitoisia mitoittajia ja olemme standardisoineet projektit siten, että työt tehdään täsmälleen samalla tavalla, vaikka asentajat vaihtuvat. Näin jokainen projekti toteutetaan samojen ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Toimitamme maalämmön asennusprojektin avaimet käteen: hankimme poraajat, sähkömiehet ja maalämpöjärjestelmän asentajat ja koordinoimme koko projektin. Asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa eri tekijöiden hankkimiseen tai projektin koordinointiin. Myös vastuu projektista on yhdellä taholla.

Jos harkitset sähkölaskun pienentämistä ja ekologisia valintoja, kysy meiltä lisää maalämmöstä!

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Benny Mörk
benny.mork@lvilampo.fi
044-2526 650