skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Kompletta lösningar för installation, service och underhåll av kylanläggningar

VVS & Värmeteknik Vasa Ab utför installation, service och underhåll av alla slags kylanläggningar. Vi har behörighet att utföra kylarbeten på både mindre och större anläggningar, bland annat luftkonditioneringar, kyl- och frysrum, i växthus och lagerhallar samt affärs- och kontorsutrymmen.

Kylmontören är expert på kylteknik

För installation, service och underhåll av kylanläggningar krävs specialbehörighet inom kylbranschen. Det här gäller även för rivning av kylanläggningar. En yrkeskunnig kylmontör har mångsidigt kunnande om kylinstallationen som helhet och kompetens att utföra arbetet självständigt, säger Karl-Erik ”Kylmä-Kalle” Aspholm, ansvarig arbetsledare för kylanläggningar på VVS & Värmeteknik.

– Kylmontören måste ha kunnande i både kylteknik och IT eftersom alla system styrs via automation. Dessutom krävs behörighet att utföra elarbeten då många av komponenterna inkluderar kopplingsarbete.

VVS & Värmeteknik har beviljats kylmontörsbehörighet av Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes. Utöver små kylanläggningar har vi även behörighet att utföra installation, underhåll och service av större kylanläggningar med över 3 kg kylmedium.

Läcker det? Vänta inte för länge med granskning – miljön och plånboken tackar dig

Oberoende av storlek behöver kylanläggningen servas och underhållas för att fungera korrekt. Periodvisa underhåll och granskningar garanterar att anläggningen är driftsäker och förlänger dess livslängd.

En läckande kylanläggning utgör också en miljörisk. På alla större kylanläggningar ska enligt lag utföras en läckagekontroll med jämna mellanrum. Hur ofta kontrollen ska utföras avgörs av vilken typ av F-gas och mängd anläggningen innehåller. Det här är det långt ifrån alla som känner till, vet Aspholm.

– Det lönar sig att se till att granskningen blir gjord. Genom ett förebyggande arbete undviker du att kylanläggningen går sönder och att materiella skador uppstår. När kylanläggningen blir korrekt omskött har du glädje av investeringen i många år och slipper lägga ut stora summor på en ny anläggning.

VVS & Värmeteknik utför periodvisa underhåll, läckagegranskningar och lagstadgade tryckanläggningsgranskningar av kylanläggningar. Vi ställer upp också med kort varsel vid plötsliga felsituationer.

Från planering till färdigt installerad kylanläggning

Utifrån kundens ritningar och kriterier kartlägger och planerar våra utbildade kylexperter installationen av kylanläggningen. Vi ger råd i valet av ändamålsenliga anläggningar och skaffar de maskiner som behövs via vårt goda nätverk av importörer och leverantörer.

Vi vill betjäna kunderna också efter installationen och erbjuda tjänster för alla skeden under produktens hela livscykel.

– När kunderna gör stora investeringar, vill de vara säkra på att utrustningen är driftsäker och fungerar många år. Därför är det naturligt att den som sålt och installerat anläggningen även sköter service och underhåll, säger företagets VD Benny Mörk.

Vi ger alltid två års garanti på såväl installation som maskiner. Av oss får du snabb och pålitlig service och hjälp även vid plötsliga felsituationer. Vi erbjuder våra tjänster på både svenska och finska i hela Österbotten.

Behöver du hjälp med installation, service eller underhåll av din kylanläggning? Tveka inte att ta kontakt med oss!