skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Luftvärmepumpar

Det är enkelt att skaffa och installera en luftvärmepump om en expert sköter det. Vi rådgör, planerar och hjälper till med att välja rätt utrustning. Med hjälp av professionell installation kan du snabbt ta i bruk luftvärmepumpen.

Installation av luftvärmepumpen

Med en luftvärmepump kan du både värma och kyla luften i din fastighet. Pumpen fungerar enligt samma princip som luft-vatten värmepumpen. Genom att värma med luftvärmepumpen under vintern kan du göra inbesparingar på olja eller el.

Kylning med luftvärmepump under sommaren förbrukar el, men dess existens är underbar då vädret är varmt. Luftvärmepumpen kan användas i egnahemshus, fritidsbostäder och industrifastigheter. Luftvärmepumpen kan också effektivt avlägsna fukt vilket motverkar fukt- och mögelproblem. Pumpar kan dessutom installeras för att fördela värmen från en eldstad jämnare, om det i pumpen finns en så kallad öppen spis-funktion.

Vid val av aggregat bör man veta vilket utrymme i byggnaden som ska värmas eller kylas. Detta för att kunna välja rätt storlek på värmepumpen. Det är också viktigt att planera var värmepumpen ska placeras med tanke på luftcirkulationen. För att få installera luftvärmepumpar krävs kylrättigheter eftersom aggregatet innehåller så kallade kylmedel, och flera av våra montörer har dessa rättigheter. Vi installerar olika slags luftvärmepumpar men de mera populära märkena är Panasonic och den något förmånligare Midea.

Du kan fråga oss om råd. Vi berättar vilken slags utrustning du behöver och hur det lönar sig att placera den.

Ta kontakt för att fråga mer!

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

+358 44 2526 650