skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Rörsanering Kompositrör Acosta Vvs

Noggrann projektuppföljning och god kontakt med de boende viktigt för en lyckad rörsanering

Det första steget mot en rörsanering tas oftast av en bostadsägare eller hyresgäst som misstänker läckage. Då är det kanske arbetsledare Tobias Carlsson på Acosta som kontaktas för en noggrannare inspektion. Oftast är det i det skedet ingen fråga om saken.

– Dåliga rör ser dåliga ut, konstaterar Carlsson. Rör håller inte för evigt, och om ditt hus dessutom är byggt på 1970-talet finns det skäl att vara särskilt uppmärksam. Byggnadstekniken som man använde då gör det svårt att upptäcka problemen i god tid.

Det är bra att ta kontakt med en sakkunnig så snart som möjligt, eftersom ett stort och långt gånget kaos kostar mer än ett litet – och det är mycket mer obekvämt för de som bor i huset.

– När vi blir tvungna att snabbt rycka ut finns det sällan tid att involvera och informera de boende. Då åker vattnet av och ofta vet vi inte när det kommer tillbaka. Det vill vi gärna undvika, för det är inte trevligt för någon.

Det idealiska rörsaneringsprojektet börjar i god tid innan de verkliga problemen hotar att bryta ut. Då kan de boende i lugn och ro förbereda sig på de begränsningar som saneringen kan innebära för dem.

– Jag vill gärna prata med alla boende innan arbetet drar i gång. Kommunikationen med dem är jätteviktig, eftersom de bor kvar i sina hem under processen. När vi i god tid kan meddela under vilken dag vi gör själva omkopplingen och således stänger av vattnet är alla mycket nöjdare.

”Den allra viktigaste arbetsdagen är omkopplingsdagen”

Ett exempel på ett rörsaneringsprojekt som gjordes i rättan tid är projektet på Annasvägen i Malax, som Tobias ledde under sommaren 2022.

– Fastighetsägarna visste att radhuset var gammalt och att rören var ingjutna i väggarna, vilket med tiden brukar kunna leda till läckage. Vid tidpunkten för vår inspektion hade man ännu inte drabbats av några större läckage, men vi kunde enas om att det var bäst att åtgärda de problem som fanns.

Carlsson gick igenom varje lägenhet innan projektet drog i gång. Samtidigt diskuterade han rörsaneringen med de boende och såg till att de förstod vad som var på gång och vad det skulle kunna innebära för praktiska utmaningar för dem. Under projektet byttes alla rör i fastigheten ut mot lätta och flexibla kompositrör.

– Den viktigaste dagen på hela projektet i Malax var förstås omkopplingsdagen. Vår montör hade arbetat flitigt och förberett allting noggrant så att det var fem före färdigt. Då kallade jag in full styrka för att ha full kontroll över alla lägenheter samtidigt. Omkopplingen får inte gå snett.

Det gjorde den inte den här gången heller. Minst lika viktig är eftergranskningen:

– Vi gör alltid eftergranskningen några dagar senare. Då kontrollerar vi att allt fungerar som det ska och att det ser bra ut i samtliga lägenheter. Om projektuppföljningen är god från början till slut uppstår det sällan några problem.


Hur ser rören ut i din fastighet? Kontakta oss, så kommer vi och gör en noggrann inspektion.