skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Nöjda invånare är målet – VVS & Värmeteknik ser till att fastighetstekniken i Malax fungerar

Malax är en tvåspråkig kommun med ca 5500 invånare, vars centrum finns 25 km från Vasa. På avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö ansvarar man bland annat för alla kommunala fastigheter i Malax. Hållbar utveckling är i fokus i kommunen och satsningar görs bland annat på en förbättrad energiprestanda i kommunala och privata fastigheter, genom energieffektiva och klimatvänliga energilösningar.

Jonas Nylund jobbar som disponent och teknisk assistent på tekniska avdelningen, som har hand om alla kommunala fastigheter. Nylund ansvarar bland annat för kommunens hyresbostäder, som i nuläget uppgår till ca 230. Hans främsta uppgift är att se till så att kommunens invånare får bra och fungerande service, att allt fungerar i bostäderna och att problem åtgärdas snabbt.

– Bostäderna kräver hela tiden service, det kan gälla allt från små problem som läckande kranar till större och inte lika akuta jobb. Riktigt akuta fall är till exempel om vattnet står på golvet i något hus eller om en värmeanläggning har stannat mitt i vintern.

Samarbetet med VVS & Värmeteknik fick sin början 2018 när MJ Rör, som kommunen anlitat redan tidigare, köptes upp av VVS-företaget. Jaakko Salo som grundat MJ Rör övergick då i VVS & Värmetekniks tjänst och är fortsättningsvis den som Nylund och hans kollegor ringer när något behöver åtgärdas.

– Vi anlitar VVS & Värmeteknik för alla typer av VVS-arbeten som behöver utföras i fastigheterna. Det kan bland annat handla om badrumsrenoveringar eller större projekt, som installation av bergvärmesystem och värmepumpar. Oberoende vilket jobb det gäller ställer VVS & Värmeteknik alltid upp och ger snabb service.

Förutom snabbhet nämner Nylund pålitlighet, kvalitet och leveranssäkerhet som saker han uppskattar i samarbetspartnern. Speciellt uppskattar han att kontaktpersonerna i företaget är lättillgängliga och att han även kan få råd och vägledning när det behövs.

– Jag är mycket nöjd med deras service och kundbemötande. Jag ringer oftast direkt åt Tobias (Carlsson) eller Jaakko och får saken fixad snabbt, utan att behöva gå via någon växel. Också i de fall jag funderar på något kan jag bara ta upp telefonen och konsultera med dem. Jag får klara svar på mina frågor och kan gå vidare med mitt arbete.

VVS & Värmeteknik är en del av den nybildade koncernen Acosta Group, vars målsättning är att erbjuda omfattande tjänster inom fastighetsteknik. Heltäckande service är också något man uppskattar på tekniska avdelningen i Malax, säger Nylund.

– För att spara tid och resurser är det viktigt att vi kan få all service från ett och samma ställe så långt det går och att underleverantören har ett brett kunnande. VVS & Värmeteknik har kapacitet att erbjuda den service vi behöver för VVS, uppvärmning och ventilation.

Nylund är nöjd med samarbetet och rekommenderar VVS & Värmeteknik åt andra kommuner och företag som är i behov av tjänster inom fastighetsteknik.

– De ger bra och snabb service, kommer när de lovat, är kunniga och gör ett bra jobb. Mitt eget arbete blir också lättare när jag vet att det räcker med ett samtal för att få något åtgärdat.