skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Nu är det rätt tidpunkt att installera bergvärmepump

Bergvärme betyder teknologi, där man sänker ner rör i marken eller vattendrag, där en spritlösning cirkulerar. Lösningen värms upp där den cirkulerar i berget. Kylmedlets värmeenergi överförs genom värmepumpens process till varmvatten och husets värmesystem. Värmepumpen går på el men dess elförbrukning är en bråkdel av direktelens mängd. Genom att installera bergvärme minskas elförbrukningen märkbart. Bergvärme är också ett ekologiskt alternativ för dess alstrande av värme är förnybar energi.

Nu är det rätt tidpunkt att installera bergvärmepump!

Tack vare vår goda sakkännedom får kunden ett optimalt system med en tillräcklig värmeproduktion. Om pumpen är för liten, stiger elförbrukningen och om den är för stor gör man en onödigt dyr investering.

Vi är kunniga inom dimensionering och vi har standardiserat projekten, vilka utförs likadant oberoende av installatör. Såvida utförs alla projekt enligt samma standard och kvalitetskrav.

Om du vill minska din energiförbrukning fråga oss mera om bergvärme!