skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Nyqvist Elementhus erbjuder tillsammans med Acosta helhetslösningar för egnahemshus

Acosta Group är en stadigt växande företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom fastighetsteknik. Koncernen består i dagsläget av moderbolaget Acosta Group, VVS & Värmeteknik och Kylteknik Vasa.

Ett enda avtal löser planering, koordinering och arbetsledning

Sedan år 2022 erbjuder Vöråföretaget Nyqvist Elementhus i samarbete med Acosta helhetslösningar för egnahemshus. Nyqvist Elementhus är ett familjeföretag med lång erfarenhet av byggande, och i dag är företagets huvudprodukt skräddarsydda egnahemshus.

De gemensamma projekten avlöser nu varandra och fördelarna för kunderna är många.

– Kunden behöver bara göra ett enda avtal. Vi tar sedan hand om planering, koordinering och arbetsledning. Hela byggprocessen ska synkas och genom att blanda in så få parter som möjligt kan vi trygga kvaliteten, säger arbetsledare Sebastian Nyqvist.

Acosta och Nyqvist Elementhus har lång erfarenhet inom sina respektive branscher. De är vana vid att alltid ligga steget före för att kunna förutse och åtgärda eventuella problem i god tid, vilket gör byggprojektet smidigt. Dessutom känner parterna varandra väl och litar på varandra. De har samma värdegrund och känner ett gemensamt ansvar för sina kunder.

– Det är Acostas och vår gemensamma uppgift att se till att allt sköts på bästa sätt. En bra planering är A och O. Vi utgår alltid från kundens skiss eller vision och adderar vår yrkeskunskap för att göra lösningarna hållbara och funktionella, säger Nyqvist.

Koppla in sakkunniga tidigt – spara tid och energi

Det lönar sig att ta kontakt med Nyqvist Elementhus eller Acosta redan i ett tidigt skede.

– Det kan vara svårt för en privatperson att veta hur mycket utrymme som behövs för allt det där som måste finnas i ett hus, som värmesystem och ventilation. Ju tidigare en expert kopplas in, desto mindre tid och energi går till spillo, konstaterar Sebastian Österblad, vd på VVS & Värmeteknik.

Önskemål om appstyrd teknik och belysning blir allt vanligare och dessa behöver också tas i beaktande tidigt i processen.

 – Vi gör verklighet av kundens önskemål på ett ansvarsfullt sätt. Om man vill ha särskilda tekniska lösningar behöver alla inblandade vara medvetna om dessa i ett tidigt skede, säger Österblad. Sånt ska vara uttänkt och färdigt innan väggarna skivas och elen dras.

Nyqvist Elementhus och Acosta erbjuder i nuläget helhetslösningar för egnahemshus främst i Vasa och Korsholm, men Nyqvist Elementhus tar sig an husprojekt runtom i Österbotten.


Går du i hustankar? Tveka inte att kontakta oss!