skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Praktiska råd

Hur hindrar jag att rören fryser?

Se till att utrymmet där rören går hålls varma även när det är kallt ute. Du kan använda el-batteri eller en frysvakt som slår på när temperaturen sjunker under en viss grad. Rören fryser oftast där det är dragit. Undvik drag genom att stänga ventilations luckorna och genom att stänga ytterdörren omsorgsfullt, likaså ”kattluckor” i trossbottnen om sådana finns.

Vattenrör på ytan kan skyddas med isoleringsformar av styrox eller bergull. Fritidshusens vattenrör bör tömmas inför vintern.

 

Vad skall man göra om rören frusit?

Vattenmätare

Gå först och kolla vattenmätaren. Om alla kranar är stängda och mätaren snurrar får man befara läckage. Om du misstänker läckage gå och stäng av huvudkran. Om vattenmätaren inte rörs är rören bara frusna.

Om vattenmätaren är söndrig ta kontakt med ditt vattenbolag. Vattenmätaren är vattenbolagets egendom men det är på fastighetsägarens ansvar att placera mätaren på en för den lämplig plats.

Kran

Öppna kran en aning så att det uppstår ett flöde i rören. Lämna ändå inte på kran om du avlägsnar dig från fastigheten. Gå och kolla fastighetens övriga vattenrör för att bättre kunna lokalisera var rören frusit.

Obs! Använd aldrig gasvärmare för upptining!

 

Vad gör vvs-montören när han anländer?

Vvs-montören undersöker var röret frusit. Om det är möjligt försöker man först värme upp röret utifrån. Om det inte lyckas kan en fackman tina upp rören inifrån med hjälp av ång- och elaggregat som han har till sitt förfogande.

 

Vad kostar det att kalla på en yrkesman för att att tina upp vattenrören?

Upptining av ett vattenrör tar från en timme upp till flera timmar beroende av hur långt röret frusit och var det är beläget. Om vattenröret är synligt underlättar det markant. Kostnaden för kunden blir i medeltal ca 150 – 300 euro. Tilläggskostnader kan uppstå pga. delar som gått sönder.

 

Beställ en av våra servicemän på plats. Vi betjänar våra kunder på en 50 km radie runt Vasa på såväl svenska som finska.

Ring Sebastian tel. 0400 795 529

Vi betjänar i Vasa, Korsholm, Laihia och Malax