skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Rörreparationer

En lyckad rörreparation är resultatet av noggrann planering och kompetent arbetskraft. Ta itu med din rörreparation genast, så att den blir gjord. Börja med att ta kontakt med oss.

Då bruksvattenrören ska förnyas kommer vi på besök för att kartlägga rörens kondition. Efteråt ger vi ett förslag på hur rören borde förnyas, samt en offert på projektet.

Om man endast gör en renovering av bruksvattenrören behövs inget byggnadslov, men om man också gör andra renoveringar så behövs vanligen ett sådant. Då ritar man även in bruksvattenrören.

Det tar ungefär en vecka för oss att utföra en renovering av bruksvattenrören i ett egnahemshus på 150 m2.

Kontakta oss och be om ett utvärderingsbesök!

Sebastian Österblad

sebastian.osterblad@lvilampo.fi

+358 400 795 529