skip to Main Content
(06) 3341 090 info@vvsvarme.fi
FI   SV
Luft-vatten värmepump

Värme kan också tas till vara från uteluften. En luft-vattenvärmepump värmer husets varmvatten samt vattenburna värmesystem. Uteluften cirkulerar genom en…

Nu är det rätt tidpunkt att installera bergvärmepump

Bergvärme betyder teknologi, där man sänker ner rör i marken eller vattendrag, där en spritlösning cirkulerar. Lösningen värms upp där…

Nu är det rätt tidpunkt att installera luftvärmepump

Milda vintrar gör användningen av luftvärmepump för uppvärmning ekonomisk. När ute-temperaturen inte ligger mycket på minus producerar luftvärmepumpen värme med…