skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Ett serviceavtal gör det enkelt för disponenten att förbättra fastighetens energieffektivitet och undvika kostsamma skador
Förebyggande underhåll är en viktig aspekt av fastighetsunderhåll. Genom att ta hand om fastigheten på ett effektivt sätt kan man både höja boendekomforten och undvika omfattande och kostsamma skador. Acosta hjälper disponenter och husbolag att få till den regelbundna servicen genom att erbjuda dem möjligheten att teckna ett serviceavtal.
Efterfrågan på luftvärmepumpar för kylning ökar stadigt – nu är det hög tid att beställa svalka inför sommarens heta dagar
De senaste åren har Acosta sett en ökning i antalet installationer av luftvärmepumpar för kylning i höghuslägenheter. En lagändring som trädde i kraft år 2021 gav nämligen aktieägare rätt att installera luftvärmepump på sin balkong.
Spara tid och pengar och värna om miljön genom att teckna ett serviceavtal för kylanläggningen
Kylanläggningar ska enligt lagstiftningen servas och granskas årligen. Det här gäller egentligen inte bara stora anläggningar utan alla produkter som innehåller kylmedel – även luftvärmepumpar i egnahemshus – även om det som huvudsakligen övervakas av myndigheterna är de större anläggningarna. Vi erbjuder våra kunder en serviceavtalsmodell som automatiserar och förenklar den årliga servicen.