skip to Main Content
(06) 3341 090 info@vvsvarme.fi
FI   SV
Kompletta lösningar för installation, service och underhåll av kylanläggningar

VVS & Värmeteknik Vasa Ab utför installation, service och underhåll av alla slags kylanläggningar. Vi har behörighet att utföra kylarbeten…

En yrkeskunnig VVS-partner garanterar entreprenören varaktiga och fungerande lösningar

VVS & Värmeteknik erbjuder byggföretag VVS-entreprenader, som vi på förhand förbereder oss för genom grundlig planering. Endast fackmän inom VVS-branschen…

VVS & Värmeteknik Vasa Ab utför service- och installation av kylanläggningar

Vi har beviljats behörighet inom kylbranschen av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, vilket ger oss behörighet att utöver små kylanläggningar även…