skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Spara tid och pengar och värna om miljön genom att teckna ett serviceavtal för kylanläggningen

Acosta Group är en stadigt växande företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom fastighetsteknik. Koncernen består i dagsläget av moderbolaget Acosta Group, VVS & Värmeteknik och Kylteknik Vasa.

Flexibla serviceavtal för större kunder och kommuner

Kylanläggningar ska enligt lagstiftningen servas och granskas årligen. Det här gäller egentligen inte bara stora anläggningar utan alla produkter som innehåller kylmedel – också luftvärmepumpar i egnahemshus – även om det som huvudsakligen övervakas av myndigheterna är de större anläggningarna. Vi erbjuder våra kunder en serviceavtalsmodell som automatiserar och förenklar den årliga servicen.

– När det gäller just kylanläggningar är det i dagsläget främst de större kunderna och kommunerna som kan dra nytta av vår serviceavtalsmodell. Med hjälp av ett serviceavtal får kunden en regelbundenhet i granskningen och servicen av kylanläggningar. Kunden behöver inte komma ihåg att kontakta oss när det är dags för den årliga granskningen, eftersom vi redan har besöket i vår kalender, säger Roland Westerback, enhetschef på Kylteknik Vasa Ab.

Serviceavtalet kan alltid justeras enligt kundens önskemål och behov. Innan ett serviceavtal kan tecknas görs en inledande inspektion som protokollförs. I vårt kylservicearbete följer vi ett färdigt protokoll som Suomen Kylmäliikkeiden liitto har utarbetat, och vi är auktoriserade inom inspektion av kylanläggningar. 

Regelbunden service ger anläggningen förlängd livstid

Om anläggningen använder mer än 50 kg kylmedel behöver servicen i allmänhet göras två gånger per år. Hur ofta en kylanläggning behöver granskas och servas beror också på vilket GWP-värde (Global Warming Potential) kylmedlet i fråga har.

– Det finns en målsättning om att vi år 2030 endast ska använda kylmedel med GWP-värde 0. När vi ser över behovet för olika kunder kan det därför till en början handla om att man behöver byta ut det miljöskadliga kylmedlet mot ett ersättande medel utan miljöpåverkan. I praktiken betyder det nästan alltid ett byte av anläggning.   

Förutom att lagstiftningen gör gällande att alla bör ta väl hand om sina kylanläggningar finns det också andra goda skäl att verka i förebyggande syfte.

– Regelbunden service innebär förlängd livstid för anläggningen. Genom att till exempel rengöra och byta filter med jämna mellanrum kan man undvika stora och kostsamma problem i framtiden, konstaterar Roland. I längden sparar ett serviceavtal därför både tid och pengar för slutkunden.


Intresserad av att teckna serviceavtal? Tveka inte att kontakta oss!