skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik Vasa Ab har omfattande resurser för att sköta VVS-arbeten av olika slag för bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. VVS-arbeten kan inbegripa planering, underhåll eller servicearbeten som t.ex. reparation av läckande kranar, öppnande av avlopp, service av värmeelement eller byte av toalettstolar.

Vi betjänar våra kunder enligt principen om ett telefonsamtal: vi svarar snabbt på samtal, är punktligt på plats vid överenskommen tid och utför arbetet från början till slut vid ett och samma besök.

I vår personal ingår ett antal fackmän inom olika branscher, med utbildning och giltiga certifikat som berättigar dem att utföra olika ansvarsfulla arbeten inom VVS-branschen. Våra kunder är olika stora bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag som betjänar inom olika sektorer. Vår expertis omfattar även de mest krävande planerings-, underhålls- och serviceuppgifterna inom VVS-branschen.

Vår princip är att vi alltid kommer i tid till kunden och inte låter någon vänta. Vi ser till att företag och boende i fastigheten informeras i god tid om eventuella avbrott i anslutning till servicearbeten.  När vi arbetar hemma hos någon, kommunicerar vi öppet och vänligt. Vi håller också ögonen öppna. Om vi märker något annat som skulle kräva åtgärder, så säger vi till. Genast när det beställda arbetet har utförts och är klart, rapporterar vi det till beställaren.

Vi vill vara en partner värd våra kunders förtroende som, förutom väl utförd service, erbjuder tips och hjälp i en problemsituation.

 

Kontakta oss för mer information eller för att boka tid!

Kaj-Erik Leppänen

kaj-erik.leppanen@vvsvarme.fi
+358 40 773 5528