skip to Main Content
(06) 3341 090 info@vvsvarme.fi
FI   SV

Installation, service och underhåll av kylanläggningar

VVS & Värmeteknik Vasa Ab sköter service- och installationsjobb för alla slags kylanläggningar. Vi har beviljats behörighet inom kylbranschen av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, vilket ger oss behörighet att utöver små kylanläggningar även utföra installation, underhåll och service av kylanläggningar som innehåller minst 3 kg kylmedier. Vi finns i Vasa, men utför arbeten i hela Österbotten. Vi ger service på både svenska och finska.

För installation, service och underhåll av driftsäkra kylanläggningar krävs yrkeskunskap och kompetens. Vi följer noggrant alla bestämmelser som behöver tas i beaktande i hanteringen av kylanläggningar. Våra utbildade experter har flerårig erfarenhet av att installera och serva kylanläggningar, och kan ge råd och hjälp med att välja ändamålsenliga anläggningar som lämpar sig för användningsbehovet.

Vi utför periodvisa underhåll, läckagegranskningar och lagstadgade tryckanläggningsgranskningar av kylanläggningar och tar också hand om plötsliga felsituationer. Vi ställer upp även med kort varsel.

Behöver du hjälp med att välja rätt slags kylanläggning? Fråga mer direkt av vår expert Jaakko Salo på nummer 050 5663175.

Vi utför installation, service och underhåll av kylanläggningar och för bland annat följande anläggningar och branscher:

 • jordvärmepumpar
 • luftvärmepumpar
 • luft-vatten värmepumpar
 • restaurang- och storköksanläggningar
 • kyl- och frysrum
 • restauranganläggningar, ismaskiner, kylar och frysar
 • nedkylning av ADB- och serverrum
 • växthus
 • avfallshanteringsanläggningar
 • nedkylning av köpcenter
 • nedkylning av affärs- och kontorsutrymmen

Du minns väl att du också får jordvärmepumpar, luftvärmepumpar och luft-vatten värmepumpar direkt från oss!

Läs mer här:
Bergvärme
Luft-vatten värmepump
Luftvärmepump