skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Installation och service av oljebrännare

I vårt företag jobbar en specialist på installation och service av oljebrännare. Han har sk. A-rättighet för installation och service av oljeaggregat. Tukes beviljar rättigheter och övervakar registret.

Oljeaggregatet skall servas minst 1 gång per år. Vid installation och service av brännare har erfarenhet stor betydelse. Om brännaren stannar måste felet hittas snabbt så att värmen fås igång så fort som möjligt. I vårt lager finns reservdelar till oljebrännare så att servicen kan ske så snabbt som möjligt.

En annan viktig åtgärd är en rökgasanalys. Genom den här kontrollen ställs brännaren in. För en god förbränning bör balansen mellan syre och olja vara perfekt. En rätt inställd brännare med god verkningsgrad sparar pengar.

Beställ oljebrännarservice eller installation!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Jaakko Salo
jaakko.salo@lvilampo.fi
+358 50 566 3175