skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Bruksvattenrören är vanligen ingjutna i betonggolvet i hus byggda på 1970 – 80 talet. Dessa rör är så gamla att det löns att göra en sanering innan problem börjar uppstå. Om rören börjar läcka, uppstår vanligen omfattande fuktighetsskador eller tom. mögelproblem, om skadan uppdagas försent. En uppenbar signal är om synliga rör ser rostiga ut eller överlag ser slitna ut. Då brukar rören under golvet var i ännu sämre skick och risken för läckage är uppenbar.

Då bruksvattenrören skall förnyas, besöker vi platsen och kartlägger rörens kondition. Efter det gör vi ett förslag hur rören löns att förnya och en offert på projektet. Om man endast gör en bruksvatten renovering, behöver man inget byggnadslov. Görs det också andra renoveringar, behövs det vanligen byggnadslov. Då ritar man in även bruksvattenrören.

Tag kontakt och be oss komma på en utvärdering!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044 – 2526 650