skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Sanering av värmebatteriernas rör görs vanligen på ytan (=ovan på väggarna) i hus byggda på 1970–80 talet. De ursprungliga järnrören är vanligen gjutna under betonggolvet. Om de kommer i kontakt med fukt rostar det. Detta är ett vanligt problem i gamla hus, för man var inte så noggrann när man byggde på slutet av 1900-talet.

Vid en rörsanering lämnas de gamla rören under golvet och de nya installeras på väggen. Om så önskas kan de kapslas in. I Vårt företag jobbar bara personer som har specialiserat sig på sanering och installation av värmebatterier och lång erfarenhet av olika slags installationer. Saneringsarbete i hem och på arbetsplatser kräver en speciell försiktighet och ytorna måste skyddas så det inte uppstår skador på omgivning pga. reparationsarbetena. En erfaren installatör är försiktig samt kan förutse krävande situationer. Vi koordinerar el arbetare till platsen om eluttag bör flyttas.

Rörrenoveringar har ett dåligt rykte. För oss är det viktigt att planera arbetet så att tidtabellerna kan hållas. Vi använder ofta kompositrör som nu är det modernaste alternativet att tillverka rör av. De här rörens fördel är att ytan är färdig vit och behöver inte målas. Vi gör ett provtryck efter installation, där vi kan konstatera att trycket hålls jämnt och att det inte förekommer läckage. Kunden får ett bevis på provtryckningen.

Ring till våra specialister och be om mer info!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Sebastian Österblad
sebastian.osterblad@lvilampo.fi
0400 – 795 529

Hur upptäcker man ett läckage?

Om trycket i värmesystemet inte hålls jämnt m.a.o. man måste öka på trycket konstant, är ett nästan säkert tecken på läckage i varmvattenslingorna. Då skall man genast kontakta en VVS-specialist. (Stäng genast av cirkulationen i rören. Eller vad skall man göra?)