skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Filmning av avloppsrör

Filmning av avlopp kan behövas i fall rören ofta är stockade. Problemen kan bero på olika orsaker t.ex. skadade rör, främmande föremål eller anhopning av fett. Avloppen fotograferas och filmas och på basen av detta konstateras olika skador. Åtgärdsförslag och offert görs utifrån filmningen.

Inreglering av ventilation

I nya byggnader är det krav på att ventilationen regleras enligt mark och bygglagen. Inreglering betyder att ventilationen balanseras så luften byts med rätt flöde i de olika rummen, exempelvis i våtutrymmen skall flödet vara betydligt högre än i sovrum och kök. Inregleringen av ventilationen kräver rätt verktyg och erfarenhet.

Inreglering av linjeventiler

I värmefördelningssystem bör flödet vara balanserat för att värmen skall fördelas jämt till alla lägenheter.

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044 – 2526 650