skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Bergvärme betyder teknologi, där man sänker ner rör i marken eller vattendrag, där en spritlösning cirkulerar. Lösningen värms upp där den cirkulerar i berget. Kylmedlets värmeenergi överförs genom värmepumpens process till varmvatten och husets värmesystem. Värmepumpen går på el men dess elförbrukning är en bråkdel av direktelens mängd. Genom att installera bergvärme minskas elförbrukningen märkbart. Bergvärme är också ett ekologiskt alternativ för dess alstrande av värme är förnybar energi.

Vi har dimensionerat och utfört över 200 bergvärmeprojekt i Österbotten. Ur kundens synvinkel är en av de mest viktiga aspekterna att pumpen är rätt dimensionerad. Mao energibehovet räknas ut och därefter beräknas värmepumpens storlek och borrhålets djup ut. Det räknas även ut hur mycket kunden sparar med att övergå till bergvärme. Man jämför tidigare förbrukning med kommande och får också fram hur länge det tar innan man tjänat in denna investering. Bergvärme går inte att genomföra på alla tomter beroende av jordmån och grundvattenområden. Då kan vi utföra ett ekologisk vatten-luftvärmesystem. (link till sidan)

Tack vare vår goda sakkännedom får kunden ett optimalt system med en tillräcklig värmeproduktion. Om pumpen är för liten, stiger elförbrukningen och om den är för stor gör man en onödigt dyr investering.

Vi är kunniga inom dimensionering och vi har standardiserat projekten, vilka utförs likadant oberoende av installatör. Såvida utförs alla projekt enligt samma standard och kvalitetskrav.

Om du vill minska din energiförbrukning fråga oss mera om bergvärme!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk
benny.mork@lvilampo.fi
044 252 6650