skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Värme kan också tas till vara från uteluften. En luft-vattenvärmepump värmer husets varmvatten samt vattenburna värmesystem.

Uteluften cirkulerar genom en förångare som överför luftens temperatur till ett kylmedie. Kylmediet övergår till gasform när det värms upp. I kompressorn ökar trycket på kylmediet och värmen ökar ytterligare. Efter det passerar gasen kondensorn där tas värmen tillvara och överförs till ett vattenburet system. Med det varma vattnet kan man värma husets varmvatten samt köra ut i husets värmesystem.

En luft-vatten värmepump kan användas till hela husets värmesystem när en luftvärmepump kan användas enbart som komplement eller värma delar av huset. Detta uppvärmningssätt har utvecklats mycket de senaste åren, effektivitet och verkningsgraden har blivit bättre. Det här är ett bra alternativ till bergvärme speciellt på ställen där borrning är svår eller inte tillåten pga. t.ex. grundvattenområden. En luft- vatten värmepump kan också kombineras med andra uppvärmningssystem som t.ex. oljepanna.

Vi installerar en hel del bergvärmepumpar och därför känner vi bra till olika värmepumpar och dess teknologi. Våra installatörer deltar regelbundet i skolningar där man bekantar sig med nya produkter och deras nya funktioner. Vi ger våra kunder råd hur dom väljer den energieffektivaste och mest ekonomiska alternativet. Vi känner bra till NIBEs produkter men vi installerar också andra av oss godkända fabrikat.

Fundera inte ensam på olika alternativ utan kontakta oss så funderar vi tillsammans!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044 – 2526 650