skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Installation och service av värmeväxlare

Värmefördelningscentral behövs i byggnader vars uppvärmning funktionerar med fjärrvärme. Med fjärrvärme menas hett vatten som cirkulerar i rören från fjärrvärmeverket till fastigheten. I värmeväxlaren överförs värmen från fjärrvärmevattnet till husets värmesystem och varmvatten. Värmeväxlaren är en del av fastighetens värmecentral. Till den hör också reglerutrustning, cirkulationspumpar, expansions- och säkerhetsventiler.

Värmecentralen skall regelbundet servas för att fungera optimalt. Service som regelbundet bör utföras på centralen är; kontroll av smutsfilter, säkerhetsventiler, cirkulationspumpar och inställning av automatik. Vi utför service och installation av värmeväxlare. Arbetet att byta värmecentral tar ca 2-3 dagar. Service och installation lönar sig att göra på våren eller sommaren då vädret är varmare.

Beställ installation och service av oss!

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044-2526 650