skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS-planering behövs när man bygger nytt, reparerar eller renoverar gammalt. Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-planering behövs för att få byggnadslov och enligt planeringen kan man göra en offert på material, inredning och installation för projektet.

Vi gör VVS-planeringar och installationer för egnahemshus, fritidshus, enskilda höghus- och radhuslägenheter. Dessutom gör vi entreprenader för byggnads-, fastighetsbolag och sanerings- /reparations utövande företag. Vårt företag är över 30 år gammalt och vi är specialister på VVS-planering och -arbeten.

VVS-planeringen skickas till byggnadsnämnden för godkännande. Byggnadsnämnden förutsätter att kunden har en FVA-ansvarig för projektet. Detta betyder en ansvarsperson som ser till att fastighetens vatten- och avloppsarbeten utförs korrekt. I vårt företag finns personal som har rätt att funktionera som FVA-ansvarig. Det här underlättar och påskyndar projektets framskridande när vi samtidigt kan övervaka utfört arbete.

Vår VVS-offert innehåller all utrustning och allt material för att göra installationen enligt ritningarna. Det är då lätt att få en helhetsuppfattning om projektets kostnader och tidtabell.

När vi ansvarar för planeringen, övervakningen, anskaffning och installation av material och inredning har kunden bara en samarbetspartner. En sådan här funktionslösning sparar kundens tid och påskyndar projektet.

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044 – 2526 650