skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

Vårt företag har gjort VVS-projekt åt stora byggnadsföretag över 20 år, bl.a till höghus och radhus. VVS-projektet är en bit av ett stort pussel och därför är det viktigt med ett gott samarbete och att tidtabellerna håller. Vi fokuserar på att hålla ständig kontakt med arbetsplatsmästaren och vår arbetschef är alltid på plats eller anträffbar. Vi är också vana att anpassa våra tidtabeller och arbeten i sådana situationer när något plötsligt och oförutsebart inträffar. Tack vare vår flexibla verksamhetsmodell klarar vi oftast av att ändra vår tidtabell eller skaffa fler arbetare så att tidtabellerna håller.

Vi ser till att våra montörer har alla erforderliga lov som t.ex heta arbeten, arbetssäkerhetskort.

Vi hör till Tilaajavastuu.fi, vi följer lagen om beställarens ansvar. Alla våra medarbetare har i bruk Valttikortti.

 

Vänligen kontakta oss för en offert

Benny Mörk

benny.mork@lvilampo.fi

044 – 2526 650