skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik är med i stort och krävande renoveringsprojekt

VVS & Värmeteknik har påbörjat sitt mest omfattande projekt hittills. Den 1 april 2019 började företaget renovera Vasa Styrelsegård som underentreprenör åt Peab ─ en historisk stenbyggnad med en våningsyta på totalt 3800 kvadratmeter. Projektet är ur VVS-entreprenörens synvinkel ett projekt fyllt med intressanta utmaningar.

Ny teknik i gammal stil

Vasa styrelsegård är en av flera byggnader som C.A Setterberg planerade i nuvarande Vasa efter att Gamla Vasa hade brunnit ner under mitten av 1800-talet. Byggnaden stod färdig år 1862 och har numera ett historiskt värde. I dag har Vasa stads centralförvaltning sin verksamhet i Styrelsegården.

Genom offertförfrågan beslutade Peab att VVS & Värmeteknik ska ansvara för all VVS-teknik under renoveringsprojektet. Bland annat ska företaget byta ut alla vatten, – avlopps och värmesystem i Styrelsegården. Målet är att byggnaden ska klara moderna byggnadskrav, men samtidigt bibehålla sin historiska karaktär. Byggnadens värmeelement ska bytas ut mot nya, och i det här fallet duger det inte med vilka som helst.

─ Det är mycket som är speciellt med det här projektet. De nya värmeelementen som vi ska lägga in i byggnaden är tillverkade i gjutjärn för att följa en gammal stil och i dag är det ganska ovanligt att man installerar sådana, säger Benny Mörk som är delägare i VVS & Värmeteknik.

I källaren ska det förutom golvvärme också installeras värmeslingor i väggarna. Tekniken heter Temperierung, kommer från Tyskland och innebär att värmeslingor fräses in i väggen för att hålla fukten på utsidan av bygganden.

Ser positivt på utmaningar                      

VVS & Värmeteknik har inte tidigare varit med i något liknande projekt. Mörk menar att det kan uppstå många utmaningar som behöver lösas under projektets gång.

─ Hela projektet är spännande med tanke på vilket hus det är och vilka tillvägagångssätt vi ska följa. Det kan uppstå utmaningar då vi ska ta oss fram med rörledningarna, men också under själva monteringen. Då man river upp golv kan det uppstå överraskningar som gör att man inte kan följa planerna som man har tänkt.

Även om utmaningarna är många så är Mörk positivt inställd till projektet.

─ Vi är duktiga på att hitta lösningar på problem. Då vi påbörjade renoveringsprojektet var byggnaderna som står på Styrelsegårdens innergård i behov av en tillfällig värmelösning. Eftersom vi tyckte att det var för komplicerat och klumpigt med en hyrd värmecentral så tillverkade vi en egen värmecentral i en container.

Skyddat hus som kräver noggrannhet

VVS & Värmeteknik har erfarenhet av stora renoveringar sedan tidigare, däribland Hotel Astor i Vasa. Men då Styrelsegården ska renoveras krävs extra noggrannhet och försiktighet ─ huset är nämligen skyddat.

─ Då vi tömmer värmesystemet får det inte uppstå något läckage. Vi måste vara väldigt försiktiga under byggprocessen så att vi inte förorsakar någon vattenskada. Dessutom är det viktigt att vi håller tidtabellen, och att kommunikationen mellan oss och Peab löper smidigt.

Byggnadsprojektet beräknas vara färdigt den 20 november 2020, och Mörk ser verkligen fram emot resultatet.

─ I slutskedet blir det intressant att se hur våra planer har förverkligats i praktiken, säger Mörk.

 

(Bild: Vasa stad)