skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik är nu Acosta Group – erbjuder helhetslösningar inom husteknik

VVS & Värmeteknik Vasa Ab ingår sedan december 2021 i den nybildade koncernen Acosta Group. Koncernen utgörs i dagsläget av VVS & Värmeteknik, moderbolaget Acosta samt nybildade företaget Kylmätekniikka Vaasa Ab. Under årets lopp breddas verksamheten och tjänsterna ytterligare med elinstallationer och VVSE-planering. Målet är att bli en helhetsleverantör inom husteknik.

– Den främsta orsaken till omstruktureringen är att vi vill växa och bredda våra tjänster för att kunna erbjuda helhetslösningar inom husteknik. När alla pusselbitar är på plats får kunderna allt från ett och samma ställe, det vill säga VVS, kylteknik, elinstallationer samt VVSE-planering säger Benny Mörk, numera VD för Acosta.

Företagsköp och partnerskap aktuella

Tanken på att bli en komplett leverantör av husteknik började gro i samband med en strategidag för ett år sedan. Företaget erbjuder sedan tidigare tjänster inom VVS och kylteknik, men för att kunna erbjuda helhetslösningar krävs fler ben att stå på.

– Vi är i grund och botten VVS:are och för att växa måste vi få in fler nyckelpersoner, framför allt sådana som är kunniga på el och planering. I stället för att klämma in alla tjänster under ett och samma företag kom vi på tanken att splittra upp och erbjuda andelar i nya bolag. På elsidan är vi intresserade av att köpa en befintlig verksamhet för att få det att rulla. Vad gäller VVSE-planeringen är vi öppna för att antingen köpa, eller anställa en VVS-planerare för att driva verksamheten.

Förhandlingar pågår redan med företag och personer inom alla delområden. Om verksamheten inom kylteknik tas beslut inom de närmaste månaderna. De övriga pusselbitarna faller på plats under årets lopp.

– Intresserade är välkomna att ta kontakt med mig. Slå en signal eller skicka ett meddelande så diskuterar vi vidare, hälsar Mörk.

Målen uppnåddes – etablering på flera orter nästa steg

Mörk är sedan 1 februari i år VD för moderbolaget Acosta, medan Sebastian Österblad tar över hans tidigare jobb som VD för VVS & Värmeteknik. I februari har det också gått fem år sedan kompanjonerna slog samman sina företag och grundade VVS & Värmeteknik. Under den tiden har man hunnit med fyra företagsköp och tagit in fler nyckelpersoner i verksamheten.

En femårsplan gjordes upp i början och flera av de mål man satte upp i planen har också uppnåtts, konstaterar Mörk.

– Efter fem år skulle vi vara en av de främsta aktörerna i regionen med en viss storlek och bredd på tjänsterna samt en attraktiv arbetsgivare med kunniga medarbetare. Tillväxtmålet på 20 procent per år har uppnåtts. Områdesmässigt har vi hittills hållit oss i Vasa, Korsholm och Malax-området.

I den nya femårsplanen riktar man blicken lite längre bort. I takt med att verksamheten växer vill man bredda sig geografiskt och etablering på flera orter i Finland är ett av målen. Nuvarande kunder och samarbetspartners i Österbotten behöver inte oroa sig – företagets tjänster och service fortsätter på samma sätt som tidigare och kunderna påverkas inte av förändringarna.

– VVS & Värmeteknik är vår kärnverksamhet och Österbotten är hemmaplan. Vi hoppas att kunderna ska få bättre och bredare service när de i fortsättningen får allt från ett och samma ställe.

– Vi har också tagit i bruk ett nytt affärssystem som är gemensamt för alla enheter i koncernen. Bokföring, orderhantering, offerträkning och produktionsplanering finns numera i ett och samma system. Tack vare det är vi bättre uppdaterade med allt, något som både vi och kunderna drar fördel av. En annan fördel systemet ger är till exempel hantering av serviceavtal och automatisering av arbetsorders.

Stort rekryteringsbehov

Den växande verksamheten kräver fler yrkeskunniga medarbetare. Företaget är intresserat av personer med kompetens inom något av husteknikens alla områden. Om fem år ska antalet anställda vara ungefär dubbelt så många som idag, säger Mörk.

– Vi söker kontinuerligt folk och rekryteringen sker fortlöpande under året. Förutom VVS-montörer är vi för tillfället i behov av bland annat kylservicetekniker och VVS-planerare. Praktik och läroavtalsutbildning går också att ordna hos oss. De som är intresserade kan ta kontakt med mig eller Sebastian antingen via telefon eller mejl, hälsar Mörk.

 

Förfrågningar och kontakt:

Benny Mörk / Acosta Group

044 2526 650

benny.mork@vvsvarme.fi

 

Sebastian Österblad / VVS & Värmeteknik

0400 795 529

sebastian.osterblad@vvsvarme.fi