skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Foto: Vasa universitet

VVS & Värmeteknik med och förnyar Vasa universitets campus på Brändö

Vasa universitets campusförnyelse på Brändö tog nyligen ytterligare ett kliv framåt genom att avtalet för förverkligande av Luotsi-byggnadens sanering undertecknades. Uppdragsgivare för projektet är Vasa universitets fastighetsbolag Vaasan Merikampus Oy. I projektalliansen ingår utöver Vasa universitet även arkitektbyrå K25, Ramboll Finland Oy, Granlund Pohjanmaa Oy samt huvudentreprenören Peab Oy.

VVS & Värmeteknik fungerar som underleverantör för Peab i campusförnyelsens första skede där byggnader och faciliteter renoveras. VVS & Värmeteknik kommer att utföra två olika entreprenader i Luotsi-byggnaden, som senare ska inrymma universitetets vetenskapsbibliotek. Benny Mörk, vd VVS & Värmeteknik, gläder sig över kontraktet.

– Det är ett betydande uppdrag för oss och ett intressant projekt. Jag tycker också att det är positivt att Peab valt en lokal entreprenör som underleverantör.

Företaget kommer att utföra en rörentreprenad som delvis inkluderar förnyelse av byggnadens värmesystem. Ett helt nytt kylsystem kommer också att installeras, och vatten- och avlopp förnyas. Samtidigt påbörjas också en ventilationsentreprenad där alla ventilationskanaler och -don förnyas.

– Vi börjar på i december men redan nu har en byggarbetsplats upprättats på området. Planen är att vi ska vara klara med vår del till sommaren nästa år.

VVS & Värmeteknik uppfyller Peabs kvalitetskrav

Campusförnyelsens mål är att skapa en levande och attraktiv mötesplats i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Robin Björklund, produktionsingenjör på Peab i Vasa, berättar att man i alliansmodellen betonar samarbete och kunskapsutbyte.

– Fokus är på att hitta de bästa lösningarna tillsammans och dela kunskapen och kompetensen från alla delområden i projektet. Själva förverkligandet är uppdelat i flera husspecifika utvecklingsskeden, från planering till genomförande.

Peab väljer entreprenörer till sina projekt i enlighet med strikta interna riktlinjer och så att kraven i beställaransvarslagen uppfylls. Ju större projekt desto mer betonas också ett ansvarsfullt verksamhetssätt av alla inblandade parter, och Peab kontrollerar alltid noggrant att ansvarsförsäkringar och annat är i skick före man skriver kontrakt.
VVS & Värmeteknik har även tidigare fungerat som underleverantör för Peab i samband med att Vasa Styrelsegård nyligen förnyades. Björklund berättar att kompetensen och en konkurrenskraftig prissättning bidrog till att man än en gång valde att samarbeta med företaget.

– Efter en noggrann offertgenomgång och förhandlingar var VVS & Värmetekniks erbjudande bäst som helhet. Både innehåll och pris var rätt och de är väl lämpade för att utföra arbetet.

Förutom Luotsi ingår även fastigheterna Tritonia och Tervahovi i campusförnyelsen. Projekttiden är tre år.