skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Bild: YLE/Malin Hulkki

VVS & Värmeteknik med och förvandlar ”Flickis” till studentbostäder

Det tidigare flicklyceet på Kyrkoesplanaden i Vasa fylls snart med studerande igen, efter att byggnaden stått tom en längre tid. Den före detta flickskolan kommer att genomgå en grundlig renovering och göras om till moderna studentbostäder. Som en del av projektet utför VVS & Värmeteknik, numera en del av Acosta Group, en rörentreprenad i byggnaden.

– På insidan kommer allt att rivas och all teknik förnyas, så visst är det ett relativt stort projekt. Vi förnyar alla vatten- och avloppsrör och även värmesystemet i fastigheten, säger Benny Mörk, VD Acosta Group.

Rivning har pågått en längre tid och själva arbetet kommer att inledas i början av mars. I november är det tänkt att byggnaden ska vara inflyttningsklar.

Som VVS & Värmetekniks uppdragsgivare i projektet fungerar byggföretaget Prorak. Företagen samarbetar även på andra projekt.

– Det är ett betydande projekt och vi är glada att Prorak valde oss som underleverantör för rörentreprenaden. Den här typen av projekt är något som vi har mycket erfarenhet av, säger arbetsledare Kaj-Erik Leppänen, VVS & Värmeteknik.