skip to Main Content
info@vvsvarme.fi
Från vänster: Kenneth Högfors, Jaakko Salo, Harry Smulter

VVS & Värmeteknik minskade kommunens driftskostnader

Under högsommaren 2018 genomförde och koordinerade VVS & Värmeteknik en nyckel-i-hand-lösning åt Malax kommun. En lösning som företaget skötte både smidigt och effektivt – och som med tiden beräknas betala sig tillbaka.

Energieffektiv och miljövänlig uppvärmning

Från och med juli till augusti förra sommaren utförde VVS & Värmeteknik en bergvärmeinstallation i Övermalax skola. Den befintliga oljepannan i fastighetens pannrum började bli gammal, och man ville från kommunens sida få ett mera energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssystem.

Genom offentlig upphandling och med anbudsbegäran valde Malax kommun VVS & Värmeteknik som huvudentreprenör för projektet. Detta ledde till att åtta stycken energiborrbrunnar med ett djup på 300 meter borrades och att två stycken bergvärmepumpar på 60 kW installerades. Dessutom tömdes nästintill hela ifrågavarande pannrum, vilket återuppbyggdes med nytt innehåll.

− VVS & Värmeteknik skötte allt kring bergvärmeinstallationen – bland annat installationen av pumpen och all tillhörande utrustning samt alla rörarbeten, säger Nicklas Ingves som är fastighetschef på Malax kommun.

Långvarigt och välfungerande samarbete

Malax kommun har sedan tre år tillbaka haft ett samarbete med VVS & Värmeteknik. Företaget har utfört olika service- och underhållsarbeten åt kommunen, vilket fortskridit på samma sätt också efter att projektet på Övermalax skola slutfördes.

– Samarbetet har fungerat bra. Allt har löpt på smidigt och VVS & Värmeteknik har skött arbetet enligt överenskommelse. Då vi har haft något som behöver lösas så har det inte varit några problem. De är väldigt kunniga och de vet vad de håller på med, säger Ingves.

Kommunen anser också att VVS & Värmeteknik är väldigt flexibla.

– Om det uppstår något akut så ger de snabb betjäning, säger Ingves.

En nyckel-i-hand-lösning sparar tid för beställaren

Ingves upplever att en nyckel-i-hand-lösning är ett mycket bra alternativ – vid anbudsbegäran var en sådan lösning nämligen ett krav från kommunen. Förutom VVS-installationerna som VVS & Värmeteknik stod för under projektet så utförde andra entreprenörer borrningen av borrhålen och elarbetena. Dessa underentreprenörer jobbade på uppdrag av VVS & Värmeteknik.

— Man har en leverantör som koordinerar allt och man behöver på så sätt inte diskutera med flera olika parter. Om man är tvungen att hålla kontakt med flera entreprenörer kan det leda till mera jobb för beställaren. Från kommunens sida behövde vi inte göra något speciellt under projektets gång. Bland annat rivningen ingick som en del av nyckel-i-hand-lösningen.

Projektet på Övermalax skola beräknas leda till ekonomiska inbesparingar längre fram i tiden.

— Om man ser till driftskostnaderna ska bergsvärmeinstallationen på sikt betala sig tillbaka.