skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik Vasa Ab finns nu i Stenhaga

VVS & Värmeteknik Vasa Ab har flyttat sin verksamhetspunkt från Vasklot till Stenhaga 1.10.2019. Flytten blev aktuell när utrymmena i Vasklot blev sålda och annan verksamhet planeras på tomten. De nya utrymmena omfattar ca 300m2 varav över hälften är kontor och resten lager.

Behovet av lagerutrymme minskar i och med flytten, för att efter flytten finns nu också grossisterna Onninen, och sedan tidigare LVI-Dahl i Stenhaga.

– Vi är väldigt nöjda med våra utrymmen och placeringen. Från Stenhaga kommer sig man snabbt åt olika håll i staden, förutom detta finns också och annan service på nära håll. När våra grossister nu finns på ett stenkasts avstånd har vi inte lika stort behov av eget lager längre, säger VD Benny Mörk.

I samma byggnad verkar ett antal andra företag och alla utrymmen är i dagsläget fyllda. På gårdsplanen finns det också gott om parkeringsplatser så kunderna kan lätt svänga förbi.

Välkomna att bekanta er med våra nya utrymmen på Glimmergränden 3, Vasa.