skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik Vasa Ab utför service- och installation av kylanläggningar

Vi har beviljats behörighet inom kylbranschen av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, vilket ger oss behörighet att utöver små kylanläggningar även utföra installation, underhåll och service av kylanläggningar som innehåller minst 3 kg kylmedier. Vi finns i Vasa, men utför arbeten i hela Österbotten. Vi ger service på både svenska och finska.

För installation, service och underhåll av driftsäkra kylanläggningar krävs yrkeskunskap och kompetens. Vi följer noggrant alla bestämmelser som behöver tas i beaktande i hanteringen av kylanläggningar. Våra utbildade experter har flerårig erfarenhet av att installera och serva kylanläggningar, och kan ge råd och hjälp med att välja ändamålsenliga anläggningar som lämpar sig för användningsbehovet.

Vi utför periodvisa underhåll, läckagegranskningar och lagstadgade tryckanläggningsgranskningar av kylanläggningar och tar också hand om plötsliga felsituationer. Vi ställer upp även med kort varsel.

Läs mer om våra tjänster inom kylservice.