skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

VVS & Värmeteknik Vasa Ab

Glimmergränden 3
65300 VAASA
info@vvsvarme.fi

förnamn.efternamn@vvsvarme.fi

FO-nummer: 2806922-9

 

Tekniska data för e-fakturering:
VVS & Värmeteknik Vasa Ab
E-fakturaadress: 003728069229
Förmedlarkod: 003723609900
Operatör: Pagero

Det går även att skicka per e-post som pdf-fil till adressen:
admicom@xbs-salo.com

Vd, VVS & Värmeteknik
Sebastian Österblad
VVS-arbeten och service
0400 795 529

Arbetsledare
Jaakko Salo
VVS-arbeten och service
Service av kylanläggningar
Service av oljebrännare & värmepumpar
050 5663175

Enhetschef, Kylteknik Vasa
Roland Westerback
050 309 8390

Vd, Acosta Group
Benny Mörk
044 2526 650

Arbetsledare
LVI-ins. Kaj-Erik Leppänen
VVS-arbeten och service
040 773 5528

Arbetsledare
Tobias Carlsson
VVS-arbeten och service
050 5279 111